Styrelsen från och med 1 juni 2017

Föreningen, som bildades i dec 2003 har på vårmötet 2017 valt följande "styrelse":

Ordförande: Bengt Rundquist, tel 0708-390701, e-post bengt@rundquist.nu

Sekreterare: Anita Dahlberg, tel 073.618 04 69, e-post anitadahlberg@yahoo.se

Kassör: Eva Sandberg, tel 076-8153669,
eva.sandberg@akalla.st

vice ordf: Birgit Carlsson, tel 08-656 82 28

Ledamot: Vera Näslund, tel 08-656 60 39, 0703-553732

 
Sidan ändrad 2017-06-01