PROMENADSCHEMA
RINKEBY/TENSTA HÖSTEN 2017

Vi genomför promenaderna 4 september - 30 november helgfria dagar
c:a en timme varje gång!

Dag Tid Samlingsplats Kommentar
Måndag 1000 Kvinnocenter, Tensta, Glömmingegränd 31. Stavgång
Tisdag 1830 Tensta simhall Stavgång / promenad
Fredag 1000 Kvinnocenter, Tensta, Glömmingegränd 31. Stavgång


Ta gärna kontakt för ytterligare information!

Funktion Namn Telefon E-post
Ordförande Ut&Gå! Bengt Rundquist 0708-390701 bengt@rundquist.nu
Åter till Ut&Gå! startsida