Ett sätt att få hela befolkningen i Stockholms stadsdelar norr om Gamla stan på fötter!

 

- Om gemensamma insatser för att locka motionsovana att promenera mera!

- Om hur du kan börja promenera med med oss!

En viktig del i välbefinnandet och livskvaliteten är att man mår bra. En balans mellan självförtroende, engagemang och god hälsa grundas på att komma tillsammans med andra, ha roligt ihop och samtidigt få röra på sig i naturen. Ut&Gå! ger dig den kombination som skapar möjligheter för dig att uppfylla detta välbefinnande.

Vi som är vana att röra på oss tänker kanske inte på att det finns en stor del av befolkningen som kanske inte har den vanan. Därför är det viktigt att i alla sammanhang peka på vilka möjligheter våra stadsdelar ger för denna "gratismotion". Det finns gott om promenadvägar inom de områden, där vi har våra promenader. Att få utnytta dem genom att promenera i grupp under en utbildad ledare kommer att stärka ditt självförtroende, ditt engagemang och ditt välbefinnande. Du kommer helt enkelt att orka mer. På vissa platser finns dessutom kartor och skyltar som visar på var de bästa promenadvägarna finns.

Vissa av promenaderna genomförs som stavgång. Du kan läsa mer om denna motionsform genom att klicka på stavgångssidan.

Järva Gå! startade som ett pilotprojekt på initiativ av Folkhälsogruppen inom Norra Stockholms sjukvårdsområde våren 2000 för att få befolkningen i stadsdelarna runt Järvafältet att börja promenera. Efter en utvärdering har projektet sedan utökats till att kallas Ut&Gå! och omfattar nu de övriga stadsdelarna inom Stockholms stad norr om Gamla stan.

Vi har hittills utbildat 120 promenadledare från de brerörda stadsdelarna och vi har under år 2003 producerat över 7000 promenadtimmar med och utan stavar.

Du kan läsa mer om våra olika promenadscheman i lokaltidningen, på affischer och på våra hemsidor för resp stadsdel. Välkommen att ansluta dig till någon av grupperna på en tid och plats som passar dig. Den enda utrustning du behöver är ett par bekväma promenadskor.

Vi behöver också fler promenadledare. Läs mer om detta genom att klicka på Ut&Gå! startsida här nedan!

 

Hemsidesmästare: Bengt RundquistÅter till Ut&Gå! startsida
Sidan uppdaterad 2004-01-30