Om Järva gå! / Ut&Gå!  

Järva Gå! startade som ett pilotprojekt på initiativ av Folkhälsogruppen inom Landstingets "Norra Stockholms sjukvårdsområde" våren 2000 för att få befolkningen i stadsdelarna runt Järvafältet att börja promenera. Efter en positiv utvärdering utökades projektet sedan successivt till övriga stadsdelar inom det dåvarande sjukvårdsområdet och fick därför namnet Ut&Gå!

Vi har sedan starten i april 2000 hittills utbildat c:a 120 st promenadledare i samtliga Stockholms stadsdelar norr om Gamla stan. C:a 30 av dem är idag aktiva promenadledare varför vi varje termin i snitt genomför c:a 10 promenader/vecka.

I samband med budgetårsskiftet 2003/2004 beslöt Landstinget att inte tilldela projektet mer pengar, trots de positiva resultatet för folkhälsan i de berörda stadsdelarna.

Eftersom de flesta promenadledarna och många av deltagarna ville fortsätta sina promenader bildades Föreningen Ut&Gå! i dec 2003 som ett sammanhållande nätverk för de olika promenaderna. Styrelsens medlemmar är också kontaktpersoner i de olika stadsdelarna, >>läs mer

Föreningens organisationsnummer är 802417-5427 och plusgirokonto är 21 48 77-3

Stöd gärna vår verksamhet med ett bidrag!

 
  
Sidan ändrad 2017-06-12